Eog­han O’CONNELL

CL-bibeln - - CELTIC -

Född: 1995-08-13. Längd: 187 cm. Vikt: 83 kg.

Land: Ir­land. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

På lån för­ra sä­song­en, först i Old­ham och sen i Cork. Har suc­ces­sivt ta­git kliv och är nu på väg att eta­ble­ra sig i star­tel­van. Fy­siskt stark in­ner­back med fin spel­upp­fatt­ning. Bar lag­kap­tens­bin­deln un­der match på för­sä­song­en.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.