SÅSPELARCELTIC

CL-bibeln - - CELTIC -

Det ser åt­minsto­ne här i upp­tak­ten ut som att Rod­gers väl­jer en 4-2-3-1-for­ma­tion med Griffiths som en­sam an­falls­spets upp­bac­kad med an­ting­en Rogic el­ler Dem­bé­lé. Nye Sinclair ut­går från kan­ten men har re­la­tivt fri roll och kan skif­ta po­si­tion med spe­la­ren i num­mer tio-rol­len. Bå­da yt­ter­bac­kar­na är of­fen­si­va och när de väl går i väg sjun­ker en av de de­fen­si­va mitt­fäl­tar­na ned. Ett tek­niskt skick­ligt lag i in­hemsk kon­kur­rens, men det åter­står att se om la­get kan för­sva­ra sig li­ka bra i in­ter­na­tio­nell mil­jö.

LUS­TIG SINCLAIR TOURÉ BROWN GOR­DON O’CONNELL DEM­BÉ­LÉ GRIFFITHS BITTON TIERNEY ROGIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.