HARGJORTSITTFÖRLANDSLAGET

CL-bibeln - - CELTIC -

TAP­PAR SIN KAP­TEN

Lag­kap­te­nen Scott Brown har be­stämt sig. Han har gjort sin sista lands­kamp för Skott­land. Be­slu­tet har fram­kal­lat kri­tik, men en som fullt ut sup­por­tar Brown är nye trä­na­ren Bren­dan Rod­gers.

– Han är in­ne på sista ka­pit­let i sin kar­riär och vill kon­cen­tre­ra sig på klubb­la­get. Ett tufft be­slut för Scott att ta, in­te minst ef­tersom han står för­bunds­kap­ten Gor­don Strachan nä­ra, men jag tyc­ker att Scott gör helt rätt, sä­ger Rod­gers.

Det blev 50 mat­cher och fy­ra mål för Brown i skots­ka lands­lags­trö­jan.

Scott Brown.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.