Bren­dan ROD­GERS

CL-bibeln - - CELTIC -

Född: 1973-01-26. Land: Nor­dir­land.

An­tal sä­song­er på pos­ten: Ny. Kom från: Li­ver­pool 2016. Me­ri­ter: Tog upp Swan­sea i Pre­mi­er Le­a­gue 2011/12. Tog Li­ver­pool till en and­ra plats i PL 2013/14.

Fick spar­ken från Li­ver­pool 4 ok­to­ber 2015 och val­de att av­vak­ta fram till i som­mar in­nan han hop­pa­de på nytt jobb. Tog över ef­ter Ron­ny Dei­la men har ba­ra sig­nat ettårs­kon­trakt. Vill ha stort bol­l­in­ne­hav och fö­re­drar att pres­sa mot­stån­da­ren högt. Möj­li­gen li­te na­iv i för­svars­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.