BE­SKYLL­DE RODGERSFÖR ÅLDERSKRIS

CL-bibeln - - CELTIC -

Jo­ey Bar­ton hann knappt lan­da i Glas­gow för­rän han yt­ter­li­ga­re pis­ka­de upp ri­va­li­te­ten mel­lan Rang­ers och Cel­tic. Bar­ton, ny för sä­song­en i Rang­ers, häv­da­de i in­ter­vju att Cel­tics ma­na­ger Bren­dan Rod­gers går ige­nom en me­del­ål­ders­kris ef­tersom Rod­gers bå­de har blekt tän­der­na och so­lat so­la­ri­um.

Rod­gers var in­te sär­skilt in­tres­se­rad av att kom­men­te­ra Bar­tons ut­spel.

– Det är myc­ket ovä­sen i da­gens topp­fot­boll. Jag kon­cen­tre­rar mig på Cel­tic.

RETSTICKA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.