EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - CELTIC -

Det här är om in­te en bjäs­se, så i al­la fall en tung­vik­ta­re. Ha­de sin stor­hets­pe­ri­od i slu­tet på 60-ta­let. Vann Eu­ro­pacu­pen 1966/67 ef­ter 2-1-se­ger mot In­ter i Lis­sa­bon. Gick till fi­nal 1969/70 men stop­pa­des där av Ove Kind­vall som gjor­de det av­gö­ran­de 2-1-må­let i för­läng­ning­en. På se­na­re tid no­te­rar vi en fi­nal­plats I Ue­facu­pen 2002/2003. Trots två Hen­rik Lars­son-mål blev det för­lust mot Por­to, 2-3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.