TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - CELTIC -

In­te last­gam­mal, men har skaf­fat sig stor er­fa­ren­het. Gjor­de ett ka­non­jobb i Swan­sea, som han ut­veck­la­de till Wales svar på Bar­ce­lo­na, och tog Li­ver­pool till en and­ra plats i Pre­mi­er Le­a­gue in­nan han fick spar­ken. Till­räck­ligt hård­hu­dad och tak­tiskt skick­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.