FÖR­SVAR

CL-bibeln - - CELTIC -

En bland­ning mel­lan ungt och er­fa­ret och mel­lan mer ro­bust och åt­minsto­ne hyf­sat mju­ka föt­ter. Yt­ter­backs­si­dan klart in­tres­sant med ru­ti­ne­ra­de Lus­tig och ungtup­pen Tierney som går från klar­het till klar­het. Touré får själv­klart nyc­kel­roll centralt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.