EUROPARUTIN

CL-bibeln - - CELTIC -

Finns i mas­sor och det är ju in­te så kons­tigt ef­tersom man an­ting­en blir et­ta el­ler tvåa i li­gan var­je sä­song. Stor­hets­ti­den i in­ter­na­tio­nell mil­jö lig­ger någ­ra de­cen­ni­er till­ba­ka i ti­den, men även den här spe­lar­ge­ne­ra­tio­nen är be­kväm ut­om­lands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.