MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - CELTIC -

Ru­ti­ne­rad duo, ab­so­lut, men den ger knap­past mot­stån­dar­na skräm­sel­hic­ka. Gor­don gör det skap­ligt men är fort­fa­ran­de lätt miss­tags­be­nä­gen. Nye de Vri­es från Not­ting­ham kom­mer från stark sä­song i Cham­pi­ons­hip och kan nog bli första­va­let vad det li­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.