MITTFÄLT

CL-bibeln - - CELTIC -

Här har Rod­gers fle­ra al­ter­na­tiv och dess­utom spe­la­re med oli­ka egen­ska­per. Men det är synd att sä­ga att det gnist­rar – in­te på den här ni­vån i al­la fall. Kap­ten Brown vik­tig med sin in­ställ­ning och at­ti­tyd. Nye Sinclair ett spän­nan­de yt­te­ral­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.