SÅ SPE­LAR B. MÜN­CHEN

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN -

Vi vet hur Pep spe­la­de, trots att han kun­de ju svänga om en del. Desto mind­re vet vi vad Car­lo An­ce­lot­ti kom­mer gö­ra med det­ta lag. Han har 4-2-3-1 som fa­vo­ritupp­ställ­ning, men en av hans styr­kor är att han kan vri­da om en upp­ställ­ning (fram­för allt i Eu­ro­pa­spel) för att pas­sa mot­stån­dar­na bätt­re. Re­na­to San­ches, som kan spe­la li­te över allt, får hop­pa in där det be­hövs. Robben är ett stän­digt frå­ge­tec­ken med ska­dor, och Thi­a­gos form är vi nå­got osä­ker på. Det blir vad det blir och det kom­mer bli bra.

LAHM ROBBEN VIDAL NEU­ER BOATENG HUM­MELS ALCANTRA MÜLLER LEWANDOWSKI ALABA COS­TA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.