1969

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN -

För­u­tom mån land­ning och Wood­stock-fes­ti­val kom­mer 1969, i tysk fot­boll, va­ra ett hi­sto­riskt och re­vo­lu­tio­ne­ran­de år. Det ha­de va­rit FC Nürn­berg och TSV 1860 Mün­chen som do­mi­ne­ra­de den in­hems­ka fot­bol­len. Mens åk om­väx­ling­en. För­svars­in­rik­ta­de Bran­ko Ze­bec ha­de två år ti­di­ga­re ta­git över som Bay­ern Mün­chen-trä­na­re. Han led­de Bay­ern, som förs­ta tys­ka lag nå­gon­sin, till att vin­na bå­de li­gan och cu­pen sam­ma år. Li­ga­gul­det var ba­ra klub­bens and­ra i histo­ri­en. Man har se­dan dess bli­vit mäs­ta­re 24 gång­er.

Vun­nit li­gan fy­ra år i rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.