Car­lo AN­CE­LOT­TI

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN -

Född: 1959-06-10. Land: Ita­li­en. An­tal sä­song­er på pos­ten: 0. Kom från: Sab­bat­sår, dess­förin­nan Re­al Madrid. Me­ri­ter: CL-mäs­ta­re tre gång­er. Li­ga­mäs­ta­re i Ita­li­en, Eng­land och Frank­ri­ke. Som spe­la­re: Eu­ro­pacup och li­ga­mäs­ta­re med Mi­lan, li­ga­mäs­ta­re med Ro­ma.

Pep Gu­ar­di­o­la, värl­dens kans­ke mest an­sed­da trä­na­re, för­svann. Vad pas­sar då bätt­re än att ta in den en­da som egent­li­gen kan kon­kur­re­ra? Ing­en har An­ce­lot­tis me­rit­lis­ta när det kom­mer till Eu­ro­pa­spel, och det är pre­cis vad Bay­ern be­hö­ver. Li­gan? Äsch, det är CL Bay­ern ska vin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.