HÖJDESITT VÄRDEIEM

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN -

GULDKLIMP Bay­ern be­ta­la­de 330 mil­jo­ner kro­nor – för en 18-åring. En sum­ma som kun­de bli­vit be­tyd­ligt hög­re om Re­na­to San­chez bli­vit köpt ef­ter EM.

Por­tu­gi­sen gjor­de sex mat­cher un­der tur­ne­ring­en, stod för ett mål, och blev ut­vald till tur­ne­rings bäs­ta unga spe­la­re.

– Vi är gla­da att vi val­de att kö­pa ho­nom re­dan i april. Vi ha­de ald­rig haft råd med ho­nom nu. Vi skul­le pra­ta om gal­na sum­mor, och han ha­de de­fi­ni­tivt in­te spe­lat i Bun­de­s­li­ga den här sä­song­en, sä­ger Bay­erns vd, Karl-He­inz Rum­me­nig­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.