MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN -

Värl­dens i sär­klass bäs­ta mål­vakt – al­la ka­te­go­ri­er – hål­ler så klart än­nu, och han kom­mer att spe­la en nyc­kel­roll i årets CL. Neu­er, som fak­tiskt re­vo­lu­tio­ne­ra­de he­la mål­vakts­värl­den, kom­mer dock in­te va­ra li­ka of­fen­siv un­der An­ce­lot­ti, an­tar vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.