SAÚL

CL-bibeln - - ATLÉTICO MADRID -

Född: 1994-11-21. Längd: 182 cm. Vikt: 72 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Re­al Madrid, 2008. Ue­fa­mat­cher/mål: 26/3. Lands­kam­per/mål: 16/2.

Den i la­get som ut­veck­la­des mest för­ra sä­song­en. Gjor­de bland an­nat ett su­per­mål i CL-se­min mot Bay­ern Mün­chen. Ja­gad av PL­bjäs­sar men val­de i stäl­let att för­länga med fem år till 2021. Över­ras­kan­de pe­tad i spans­ka EM-trup­pen.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.