JU­AN­FRAN

CL-bibeln - - ATLÉTICO MADRID -

Född: 1985-01-09. Längd: 180 cm. Vikt: 72 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Osa­su­na, 2011. Ue­fa­mat­cher/mål: 66/2. Lands­kam­per/mål: 21/1.

En av värl­dens bäs­ta hö­ger­bac­kar och oho­tad på po­si­tio­nen. Sta­bil de­fen­sivt och stark i of­fen­si­ven. Löp­stark, tek­niskt skick­lig och vass i du­ell­spe­let. Ut­bil­dad i Re­al Madrid där han in­te an­sågs hål­la måt­tet. I grun­den yt­ter.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.