1974

CL-bibeln - - ATLÉTICO MADRID -

Här re­ser vi till­ba­ka i ti­den och lan­dar 1974, då klub­ben för förs­ta gång­en nåd­de fi­nal i den fi­nas­te av klubb­tur­ne­ring­ar. Det bör­ja­de med ett dub­bel­mö­te med Ga­la­ta­sa­ray, som man vann med 1–0. Fort­sat­te med två mö­ten med Di­na­mo Bu­ka­rest, som slu­ta­de 4–2. I kvarts­fi­na­len be­seg­ra­des Rö­da Stjär­nan med 2–0 se­dan Lu­is Ara­go­nes – klub­bens bäs­te mål­skytt ge­nom ti­der­na och se­der­me­ra spansk för­bunds­kap­ten – gjort ett mål. I se­mi­fi­na­len ex­pe­di­e­ra­des Cel­tic me­dan Bay­ern

Mün­chen blev för svårt i fi­na­len.

Ara­go­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.