DRÖMSTART I NYA KLUB­BEN

CL-bibeln - - ATLÉTICO MADRID -

GOSH, GAITAN Ni­co Gaitan är ett an­nat av At­lé­ti­cos nyförvärv som väc­ker ny­fi­ken­het. Den 28-åri­ge ar­gen­ti­na­ren har ja­gats av många eu­ro­pe­is­ka topp­klub­bar de se­nas­te åren, och val­de nu allt­så att läm­na Ben­fi­ca för en ny ut­ma­ning. Det vo­re synd att sä­ga att den rap­pe och ener­gis­ke yt­tern in­te fick en drömstart i sin nya klubb. Re­dan i förs­ta mat­chen, mot ita­li­ens­ka Cro­to­ne, slog han till med ett mål och fick topp­be­tyg i Mar­ca. At­le­ti be­ta­la­de i run­da släng­ar mot­sva­ran­de 250 mil­jo­ner kr för Gaitan.

Gaitan nä­ta­de di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.