Di­e­go SI­ME­O­NE

CL-bibeln - - ATLÉTICO MADRID -

Född: 1970-04-28. Land: Ar­gen­ti­na. An­tal sä­song­er på pos­ten: Fem. Kom från: Ra­cing Club 2011. Me­ri­ter: Spansk och ita­li­ensk mäs­ta­re (La­zio) som spe­la­re. Två gång­er Co­pa Ame­ri­ca-mäs­ta­re som spe­la­re. Spansk li­ga­mäs­ta­re som trä­na­re. Lett At­lé­ti­co Madrid till två CL-fi­na­ler.

Frå­gan är vem som har högst puls un­der mat­cher­na – ”Cho­lo” him­self el­ler spe­lar­na. Far all­tid om­kring som ett torrt skinn längs med sid­lin­jen och ges­ti­ku­le­rar vilt i al­la vä­der­streck. Omått­ligt po­pu­lär i klub­ben med tan­ke på sin spelar­bak­grund och si­na ex­em­pel­lö­sa fram­gång­ar som trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.