VALDEATLÉTI FÖREBARÇA

CL-bibeln - - ATLÉTICO MADRID -

NY ANFALLSDUO? Zla­tan Ibra­hi­mo­vics gam­le lag­kam­rat i Pa­ris SG, Ke­vin Gameiro, gjor­de suc­cé i Se­vil­la för­ra sä­song­en och har va­rit ett jagat vil­le­bråd un­der som­ma­ren. Trots att Bar­ce­lo­na kom med ett kon­trakts­för­slag val­de den lil­le frans­man­nen till slut att gå till At­lé­ti­co Madrid, vil­ket han för­kla­ra­de med att han sä­kert ha­de bli­vit fjär­de­val som an­fal­la­re i Bar­ce­lo­na.

I At­le­ti räk­nar Gameiro kallt med att få bil­da anfallsduo med lands­man­nen An­to­i­ne Griezmann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.