Jor­rit HENDRIX

CL-bibeln - - PSV -

1995-02-06. 182 cm, 70 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 23/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

De­fen­sivt lagd mitt­fäl­ta­re, med ett för­flu­tet som mitt­back. Po­si­tions- och pass­nings­sä­ker spe­la­res om bu­rit lag kap­tens­bin­deln i U21-lands­la­get. Fick sin förs­ta kal­lel­se till a-lands­la­get när han blev ut­ta­gen till brut­to­trup­pen i EM-kva­let mot Sve­ri­ge.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.