Si­mon POULSEN

CL-bibeln - - PSV -

1984-10-07. 184 cm, 76 kg.

Land: Dan­mark. Kom från: AZ, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 27/0. Lands­kam­per/mål: 31/0.

Ru­ti­ne­rad dansk som är det ut­ta­la­de re­ser­val­ter­na­ti­vet på väns­ter­bac­ken. Någon­ting som, om in­te an­nat, märk­tes för­ra sä­song­en. Han fick näm­li­gen nöja sig med att spe­la två li­ga­mat­cher, li­ka många som det blev i CL. Har åt­ta sä­song­er i Ere­di­vi­sie bakom sig.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.