Gastón PEREIRO

CL-bibeln - - PSV -

1995-06-11. 188 cm, 76 kg.

Land: Uru­gu­ay. Kom från: Na­cio­nal, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 6/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ha­de en im­po­ne­ran­de första­sä­song, där han till slut lan­da­de på el­va mål i Ere­di­vi­sie. Stark och tek­nisk spe­la­re med en fin väns­ter­fot. Kan spe­la över­allt på de of­fen­si­va po­si­tio­ner­na men åter­finns of­tast ute på nå­gon av kan­ter­na. En spe­la­re Uru­gu­ay hop­pas myc­ket på.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.