Jür­gen LOCADIA

CL-bibeln - - PSV -

1993-11-07. 191 cm, 79 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Wil­lem II, 2010. Ue­fa­mat­cher/mål: 28/3. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Gjor­de hat­t­rick i sin Ere­di­vi­sie-de­but – som in­hop­pan­de 18-åring. Se­dan dess har det in­te gått rik­tigt li­ka fort för an­fal­la­ren. Har på grund av spel­sy­stem och kon­kur­rens fått flyt­ta ut på väns­ter­kan­ten. Bi­drog för­ra sä­song­en med tio as­sists i li­ga­spe­let, flest i PSV.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.