Jetro WILLEMS

CL-bibeln - - PSV -

1994-03-30. 169 cm, 66 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Spar­ta Rot­ter­dam, 2011. Ue­fa­mat­cher/mål: 29/0. Lands­kam­per/mål: 20/0.

Blev för fy­ra år se­dan EM:s yngs­te spe­la­re nå­gon­sin och väns­ter­bac­ken är fort­fa­ran­de ett hett fram­tids­löf­te. Of­fen­siv och frej­dig för­sva­ra­re som stän­digt öser på fram­åt. Blev sä­song­en 14/15 tvåa i Ere­di­vi­si­es as­sist­li­ga. Tids­frå­ga in­nan han flyt­tar till en stör­re klubb.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.