Lu­ci­a­no NARSINGH

CL-bibeln - - PSV -

1990-09-13. 178 cm, 69 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: He­e­ren­veen, 2012. Ue­fa­mat­cher/mål: 26/2. Lands­kam­per/mål: 18/4.

Hö­ge­ryt­ter som bör­jat ta sig för mer i PSV, ef­ter en tuf­fa­re start i klub­ben med ska­de­från­va­ro och pet­ning­ar. Kvick spe­la­re som stän­digt ska­par chan­ser och bi­drar med po­äng, men har in­te lyc­kats nå de höj­der som han ha­de un­der slut­tam­pen i He­e­ren­veen.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.