Si­em DE JONG

CL-bibeln - - PSV -

1989-01-28. 185 cm, 76 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Newcast­le, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 44/6. Lands­kam­per/mål: 6/2.

Fö­re det­ta Ajax-kap­ten som gjort den käns­li­ga flyt­ten till PSV, där han blir lag­kom­pis med lil­le­bror­san Lu­uk. Kan an­vän­das så­väl som of­fen­siv mitt­fäl­ta­re som an­fal­la­re och har se­dan ti­di­ga­re ett bra mål­fa­cit i Ere­di­vi­sie. Ha­de det tufft i Eng­land med myc­ket ska­dor.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.