Da­ni­el SCHWAAB

CL-bibeln - - PSV -

1988-08-23. 186 cm, 76 kg.

Land: Tyskland. Kom från: Stuttgart, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 21/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ny­till­skott som är väl­digt all­round – då han li­ka gär­na kan spe­la på det de­fen­si­va mitt­fäl­tet som centralt el­ler till hö­ger i för­sva­ret. Ald­rig fått chan­sen i det tys­ka a-lands­la­get men gi­ven i U21-lands­la­get när det be­gav sig. Vann U21-EM i Sve­ri­ge 2009.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.