Je­ro­en ZOET

CL-bibeln - - PSV -

1991-01-06. 187 cm, 78 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 24/0. Lands­kam­per/mål: 4/0.

Var två sä­song­er på lån i Waalwijk och har se­dan han åter­vän­de till PSV för tre år sen va­rit det giv­na första­va­let. En av Ere­di­vi­si­es bätt­re mål­vak­ter och har på sisto­ne även fått chan­sen i lands­la­get – se­dan debuten för­ra hös­ten har han fått spel­tid i hälf­ten av lands­kam­per­na.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.