Bart RAMSELAAR

CL-bibeln - - PSV -

1996-06-29. 178 cm, 73 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Utrecht, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

En av suc­cé­spe­lar­na i Ere­de­vi­se i fjol – då han slog ige­nom med dun­der och brak. Blev upp­kal­lad till lands­la­get och flyt­ta­de till PSV. Of­fen­siv mitt­fäl­ta­re som även kan flyt­tas ut till hö­ger. Möt­te fak­tiskt PSV i hös­tens li­gapre­miär, kort in­nan en över­gång blev klar.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.