Rem­ko PASVEER

CL-bibeln - - PSV -

1983-11-08. 186 cm, 87 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: He­racles, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 3/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ru­ti­ne­rad kee­per som hål­lit till hem­ma i Ne­der­län­der­na un­der he­la kar­riä­ren. Till­bring­a­de åt­ta år i He­racles fö­re flyt­ten till PSV, och det var där han gjor­de mer­par­ten av si­na 150 Ere­di­vi­sie-mat­cher. Fick för­ra sä­song­en nöja sig med spel i cu­pen och Jong PSV.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.