Ni­co­las ISIMAT-MIRIN

CL-bibeln - - PSV -

1991-11-15. 189 cm, 80 kg.

Land: Frank­ri­ke. Kom från: Mo­naco, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 11/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

En så kal­lad mo­dern back, som hell­re pas­sar än tjong­ar. Kom upp via den väl­kän­da Clai­re­fon­tai­ne-aka­de­min och slog ige­nom stort i Va­len­ci­en­nes, där han även blev U21-lands­lags­man. Ef­ter en tuff tid i Mo­naco gick det li­te bätt­re i PSV, upp till be­vis nu.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.