Lu­uk DE JONG

CL-bibeln - - PSV -

1990-08-27. 188 cm, 86 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Bor. Mön­cheng­lad­bach, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 53/18. Lands­kam­per/mål: 12/3.

Tog för­ra som­ma­ren över kap­tens­bin­deln och väx­te ome­del­bart med an­sva­ret. Smäll­de in 26 mål och bi­drog med åt­ta as­sist när li­ga­ti­teln bär­ga­des. Har helt klart åter­fun­nit for­men se­dan den miss­lyc­ka­de ut­lands­se­jou­ren och är nu­me­ra stek­het i Ne­der­län­der­na.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.