Jor­dy DE WIJS

CL-bibeln - - PSV -

1995-01-08. 189 cm, 84 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher/mål: 1/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Fjär­de­va­let på mitt­bac­ken och lär mesta­dels få hu­se­ra i andra­la­get Jong PSV. För­ra sä­song­en blev det blott tre mat­cher varav den i li­gan var ett in­hopp i den 89:e mi­nu­ten. U21-lands­lags­man som likt pap­pa och far­far ta­git sig upp till den högs­ta ni­vån i Ne­der­län­der­na.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.