San­ti­a­go ARI­AS

CL-bibeln - - PSV -

1992-01-13. 177 cm, 71 kg.

Land: Colom­bia. Kom från: Spor­ting, 2013. Ue­fa­mat­cher/mål: 17/0. Lands­kam­per/mål: 27/0.

Pass­nings­sä­ker och boll­skick­lig hö­ger­back som har en ten­dens att dra på sig en hel del kort. Har im­po­ne­rat un­der sin tid i klub­ben och kopp­lats ihop med topp­klub­bar i Pre­mi­er Le­a­gue. Va­rit första­va­let på po­si­tio­nen än­da se­dan flyt­ten från Por­tu­gal.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.