Héctor MORENO

CL-bibeln - - PSV -

1988-01-17. 185 cm, 81 kg.

Land: Mex­i­ko. Kom från: Espa­nyol, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 22/1. Lands­kam­per/mål: 71/1.

Åter­vän­de för­ra som­ma­ren till Ne­der­län­der­na, där han i AZ gjor­de si­na förs­ta steg i fot­bollseu­ro­pa. Ru­ti­ne­rad mitt­back som lä­ser spe­let väl. Var gi­ven un­der sin förs­ta sä­song och blir nu ny mitt­backs­ge­ne­ral, när Jeff­rey Bru­ma flyt­tat vi­da­re.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.