SÅSPELARPSV

CL-bibeln - - PSV -

För Cocu är det ett 4–3–3 som gäl­ler, där den of­fen­si­va tri­on of­ta slip­per det de­fen­si­va an­sva­ret och kan fo­ku­se­ra på of­fen­si­ven. När de går fram­åt i ba­nan är det dock in­te en­bart den of­fen­si­va tri­on som det häng­er på, ut­an de öser på med två styc­ken of­fen­si­va yt­ter­bac­kar. Mitt­fäl­tar­na fun­ge­rar i mångt och myc­ket som två­vägs­spe­la­re och lig­ger i lin­je, det vill sä­ga att där in­te är nå­gon med mer el­ler mind­re de­fen­sivt/of­fen­sivt an­svar än nå­gon an­nan. Och ja, likt nid­bil­den ut­av ne­der­ländsk fot­boll är det främst i of­fen­si­ven PSV har si­na styr­kor. De har öst in mål men in­te va­rit allt­för tä­ta bak­åt.

ARI­AS GUARDADO NARSINGH ZOET ISIMAT-MIRIN MORENO HENDRIX LU­UK DE JONG WILLEMS PRÖPPER LOCADIA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.