1988

CL-bibeln - - PSV -

Bac­ka ban­det knappt 30 år och PSV Eind­ho­ven var Eu­ro­pas bäs­ta lag. Ef­ter att ha sla­git ut Ga­la­ta­sa­ray och Ra­pid Wi­en gick de tack va­re bor­t­a­mål vi­da­re från så­väl kvarts­fi­na­len mot Bor­deaux som se­mi­fi­na­len mot Re­al Madrid. I fi­na­len ställ­des de mot Ben­fi­ca, och ef­ter att det åter­i­gen bli­vit 0–0 fick straf­far av­gö­ra det he­la. Stor match­hjäl­te blev Hans van Breu­ke­len som räd­da­de Ben­fi­cas sjät­te straff, se­dan det bli­vit mål på al­la and­ra straf­far, och tog PSV till ti­teln. För en kvin­tett av PSV-spe­lar­na blev det ett väl­digt spe­ci­ellt år, för­u­tom trip­peln med klubb­la­get vann de näm­li­gen även EM med Ne­der­län­der­na.

van Breu­ke­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.