Phillip COCU

CL-bibeln - - PSV -

Född: 1970-10-29. Land: Ne­der­län­der­na. An­tal sä­song­er på pos­ten: 3. Kom från: PSV U19, 2013. Me­ri­ter: Ne­der­länds­ka li­gan två gång­er och ne­der­länds­ka cu­pen en gång.

Ef­ter as­si­ste­ran­de rol­ler i PSV och Ne­der­län­der­na, en till­fäl­lig hu­vud­trä­nar­roll vå­ren 2012 och pos­ten som trä­na­re för U19–la­get tog Cocu för tre år se­dan över an­sva­ret i PSV och det går in­te att be­skri­va som an­nat än en suc­cé. Un­der förs­ta sä­song­en blev de fy­ra, men där­ef­ter har två ra­ka li­ga­tit­lar och en åter­komst till Cham­pi­ons Le­a­gue följt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.