UNDANBEDES

CL-bibeln - - PSV -

dock in­te myc­ket att häm­ta.

– Jag har sett för många unga spe­la­re flyt­ta ut­om­lands och jag har även no­te­rat att en ut­lands­flytt in­te kom­mer ut­an svå­rig­he­ter. Jag kän­ner att jag har ta­git ett re­a­lis­tiskt steg fram­åt i min kar­riär, sa 20-åring­en när femårs­kon­trak­tet var sig­ne­rat.

Ramselaar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.