EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - PSV -

In­te rik­tigt på sam­ma ni­vå som Ajax, men lik­väl stol­ta tra­di­tio­ner. Två eu­ro­pe­is­ka buck­lor be­fin­ner sig näm­li­gen i klub­bens pris­skåp. 1978 vann de Ue­facu­pen ef­ter fi­nal­se­ger mot Bastia och tio år se­na­re kom klub­bens stol­tas­te ögon­blick nå­gon­sin – 1988 vann de näm­li­gen Eu­ro­pacu­pen, fö­re­gång­a­ren till Cham­pi­ons Le­a­gue. I mer mo­dern tid är det Cham­pi­ons Le­a­gue-se­min 2005 som stic­ker ut, då Mi­lan till slut blev för svå­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.