MITTFÄLT

CL-bibeln - - PSV -

Ing­en van Gin­kel läng­re men ser in­te mitt­fäl­tet star­ka­re ut än för­ra året än­då? Guardado och Pröpper har be­vi­sat sin kva­li­té och Si­em de Jong lär va­ra re­vansch­su­gen (och för Lu­uk fun­ka­de det onek­li­gen att vän­da hem). Hendrix och Ramselaar är spän­nan­de al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.