MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - PSV -

Zoet aspi­re­rar på en plats i Ne­der­län­der­nas mål, vil­ket såklart in­te är då­ligt. Även om han är ett bra al­ter­na­tiv lär han in­te skräm­ma slag på mot­stån­dar­na i CL. Bakom ho­nom? Där ser det in­te sär­skilt vasst ut. Bra för att va­ra Ere­di­vi­sie, men här är det in­te mer än god­känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.