ANFALL

CL-bibeln - - PSV -

De­fen­si­ven må in­te ha va­rit fläck­fri un­der de se­nas­te åren, men i gen­gäld har PSV spot­tat in mål. I Lu­uk de Jong finns målgaranti och från kan­ter­na kom­mer vass as­si­stans. Ska in­te ha pro­blem att gö­ra mål med det­ta ma­te­ri­al, även om en de Jong–ska­da såklart kan stäl­la till det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.