EUROPARUTIN

CL-bibeln - - PSV -

Som all­tid när det gäl­ler ne­der­länds­ka lag, där finns en hel del unga spe­la­re i fram­trä­dan­de rol­ler. För­ra året var de dess­utom åter till­ba­ka i CL. Men det är klart, få el­ler i prin­cip inga spe­la­re har er­fa­ren­het från de all­ra störs­ta are­nor­na och vik­ti­gas­te mat­cher­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.