Alek­sandr BUCHAROV

CL-bibeln - - ROSTOV -

Född: 1985-03-12. Längd: 193 cm. Vikt: 86 kg.

Land: Ryss­land. Kom från: Ze­nit St Pe­ters­burg 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 35/6. Lands­kam­per/mål: 2/0.

Stor och stark tar­get som an­vänds re­la­tivt fre­kvent. In­lett ­sä­song­en ska­kigt och fick in­te star­ta mot Ajax. Gjort det snab­bas­te må­let i rys­ka li­gans histo­ria. Nä­ta­de ef­ter 26 se­kun­der i match när han spe­la­de för Ru­bin Ka­zan.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.