SÅSPELARROSTOV

CL-bibeln - - ROSTOV -

Ki­ritjen­ko har, klokt nog, ta­git stort in­tryck av för­re trä­na­ren Kur­ban Ber­djev och hål­ler fast vid den 3-5-2-for­ma­tion som den sist­nämn­de in­tro­du­ce­ra­de när han kom till klub­ben. Löp­star­ka wing­bac­kar­na Terentjev och Ka­latjev fal­ler snabbt ned och bil­dar fem­backs­lin­je när la­get ska för­sva­ra. Lag­kap­ten Gatcan är ba­lans­spe­la­re med hu­vud­sak­lig upp­gift att ge tre­backs­lin­jen sup­port. Azmoun är den av an­fal­lar­na som kli­ver ned för att mö­ta boll me­dan Poloz gär­na vill kom­ma in bakom mot­stån­dar­nas back­lin­je.

NOVOSELTSEV KALATJOU JEROCHIN POLOZ DZJANAJEV NAVAS GATCAN GRANAT NOBODA AZMOUN TERENTJEV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.