2014

CL-bibeln - - ROSTOV -

En klubb med en minst sagt fa­sci­ne­ran­de histo­ria, och hål­ler vi oss till nu­tid är det lätt att fast­na vid 2014, då man spe­la­de in sin förs­ta och en­da ti­tel hit­tills. Krasno­dar fi­nal­be­seg­ra­des i in­hems­ka cu­pen med 6–5 ef­ter straff­lägg­ning, men lyc­kan ef­ter den tri­um­fen för­vand­la­des snabbt till nå­got helt an­nat. Man dis­kva­li­fi­ce­ra­des från spel i Eu­ro­pa Le­a­gue på grund av för då­lig eko­no­mi, men ef­ter ett över­kla­gan­de till id­rotts­värl­dens skil­je­dom­stol Cas i Lau­san­ne fick man till slut stäl­la upp. Det blev dock för­lust di­rekt mot

­Trabzons­por.

Fick gå till dom­stol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.